Kongreye davet 2. duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

 

Gelişmekte olan ülkeler sınıfındaki ülkemizde, madencilik son yıllarda daha fazla ilgi odağı haline gelmiştir. Ülkemiz madencilik potansiyeli oldukça zengin olmasına karşın, maden üretimi ve işlenmesinde kullanılan alet, makina ve donanımların büyük bir kısmı yurtdışından ithal edilmektedir. Makina ve donanım ithaline oldukça yüksek meblağlar ödenmesine karşın, ithal edilen makina ve donanımlarından istenen verimin alınamadığı durumlarla da sıkça karşılaşılmaktadır. Hem üretici hem de ülke açısından gereksiz maddi kayıplara yol açan bu gibi durumların aşılması, ülke ekonomisi açısından da oldukça önemli hususlardan biridir.
 

8. Uluslararası Maden Makinaları ve Teknolojileri Kongresi, IMMAT 2021’un ana hedefleri; uluslararası düzeyde üretici, tüketici ve akademik çevreleri bir araya getirerek maden makina ve donanımları konusunda dünyadaki gelişmeleri tartışmak, bilinçli makina ve donanım seçimini ve yerli teknoloji üretimini desteklemek adına yararlı bir platform oluşturmaktır.
 

Bu bağlamda, ülkemiz madenciliğinin gelişmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin artması ve maden makinaları üretim ve tüketiminde gelişme sağlanması adına koyacağınız katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.
 

Gelişen Türkiye’nin incisi İzmir’de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız.
 

Saygılarımızla,

 

Prof.Dr. Halil KÖSE ve Dr. Çelik TATAR

Kongre Başkanları

Aykut AKDEMİR

TMMOB Mad. Müh. İzmir Şub. Baş.

 

 

 

Bildiri Gönderim Son Tarihi

15 Temmuz 2021

Değerlendirme Tarihi

30 Temmuz 2021

Düzeltilmiş Bildiri Son Gönderim Tarihi

15 Ağustos 2021

Baskıya Hazır Bildiri Kabul Tarihi

1 Eylül 2021